Barnaboken, en erfaren mammas bruksanvisning för god vård och fostran av små och stora barn, beskriver hur den goda sömnen lätt kan etableras från början. Detta förutsatt att barnet under dagen fått så mycket mat vid varje mål som någonsin går ner och alla sina övriga allmänmänskliga behov tillfredsställda. En hjälp till detta är standardmodellen; vilken man kan finna information om bland övriga basbegrepp.

• En månadsgammal baby får då sex timmars sammanhängande sömn per natt.
• Två månader: åtta timmar.
• Tre månader: tio timmar.
• Fyra månader: tolv timmar.

Späda barns sammanlagda sömnbehov uppgår till följande:

• En månadsgammal baby: ca 16,5 tim/dygn.
• Två månader: ca 16 tim/dygn.
• Tre och fyra månader: ca 15,5 tim/dygn.
• Fem och sex månader: ca 15 tim/dygn.
• Sju och åtta månader: ca 14,5 tim/dygn.
• Nio, tio och elva månader: ca 14 tim/dygn.
• Tolv månader och hela andra levnadsåret: ca 13,5 tim/dygn.


Sova-hela-natten-kuren är utarbetad till hjälp för de små barn vilkas föräldrar i missriktad välvilja utsatt dem för svår och farlig sömnbrist.