Solfjädern beskriver dina vitt utbredda händer, som du med ett mjukt men stadigt tryck placerar över hela lilla barnakroppen efter det att du lagt barnet tillrätta (se Tillrättaläggandet). Under tystnad, med oförändrat tryck, avvaktar du stillhet, tystnad och lugn, ända tills barnet känns sömntungt. Avsluta med litet extratryck i god tid innan barnet somnar. Gå bort därifrån med ramsan.

Solfjädern ges rakt uppifrån, inte från sidan medan du sitter. Den är stadig, tveklös och statisk. Det är inte fråga om någon försiktig handpåläggning eller något smekande, klappande, strykande eller tröstande. Solfjädern är betryggande. Den får barnet att slappna av och komma i ro, vilket är en förutsättning för att barnet (och vi alla) ska kunna sova!

På barn som ligger på rygg kan solfjädern inte tillämpas, eftersom trycket över bröstkorgen blir besvärande för dem. Barn på sidan kan "solfjädras" lugnande. Bästa läget är som alltid magläget.