Vi säger att du behöver ställa om klockan ett antal timmar utan att behöva rubba barnets schema. För att sedan ställa om den igen inför hemkomsten till Sverige.
Du kan då välja mellan att förskjuta dygnet en timme i taget, två tim/dygn eller t o m tre timmar för varje dygn, utan att barnet märker det. Börja ett par, tre dygn före resan. På samma sätt påbörjar du omställningen åt andra hållet ett par dygn före hemresan.

För en timme/dygn:

Säg att barnets måltider ligger på kl 7, kl 10, kl 2, kl 6 med nattslurk och sova kl 7. Dag ett tar du då upp barnet kvart i 7. Nästa mål serveras med nästa marginalkvart halv 10. Du har nu "tjänat in" en halvtimme. Tredje målet kvart över 1 - trekvart. Fjärde målet kl 5 - en timme. Nattslurk och sova kl 6. Dag två tar du upp barnet kvart i 6. Nästa mål serveras kl 9. Tredje målet kl halv 1. Fjärde målet kl 4. Nattslurk och sova kl 5. Och så vidare.

För två tim/dygn:

Förutom "intjänad" marginalkvart vid varje mål nyttjar du marginalkvarten också vid lurarna. För tre dagslurar plus en extrakvart inför natten får du då ihop en timme till över dagen. Då gäller det att komma ihåg att justera måltiderna i sin tur därefter! Här behövs både klocka och papper och penna!

För tre tim/dygn:

Har du riktigt brått kan du utnyttja marginalkvartarna åt båda hållen, så att du "tjänar in" upp till en halvtimme varje gång. Skulle barnet t ex läggas kl 12 för att sova middag till halv 2 (en och en halv timme), kan du lägga den lilla kvart i 12 och ta upp kl 1 (= en tim och en kvart - men klockan visar på en halvtimme tidigare). Osv.

Under transporterna kan barnet behöva läggas över hit och dit, lyftas och mer eller mindre väckas. Ta då så lite notis som möjligt. Prata inte. Låt ingen pocka på barnets uppmärksamhet. Ge inga extra måltider. Skona barnet så mycket som möjligt från synintryck, när schemat säger sovdags!
Handskas sakligt och snabbt med den lilla med barnets goda, fortsatta sömn för ögonen. Attityden som alltid: den oförtrutet lugna av självklarhet. Då vågar jag lova att din lilla anpassar sig exemplariskt - och njuter fullt ut av resmålet dessutom.