Forum finns nu även på Facebook! Forum regarding GNS and FTLoC is now on Facebook as well!

A Good Nights Sleep GNS – Das DurchschlafBuch – SHN och Barnaboken

Nu kan du hitta forum även på Facebook för dig som vill ställa frågor kring Anna Wahlgrens böcker om barn. Välkommen!

https://www.facebook.com/groups/AnnaWforum/

Now we have a forum for questions regarding Anna Wahlgrens books about children on Facebook. Welcome!

https://www.facebook.com/groups/AnnaWforum/

Jetzt haben wir ein Forum für Fragen zu Anna Wahlgrens Kinderbüchern auf Facebook. Herzlich willkommen!

https://www.facebook.com/groups/AnnaWforum/