Förhållningssättet – Det som avgör

Idag tänkte jag publicera ett mycket inspirerande inlägg från forum. 


Om man läser i Internationella Sova Hela Natten boken så kan man läsa om ”attityden av självklarhet/förhållningssättet”. 

Vi som är ”rådgivare” på forum får ofta frågan, hur ofta skall jag ramsa, hur mycket skall jag buffa, hur länge skall jag hålla en solfjäder m.m.? På detta finns ingen formel, för precis som det finns lika många barn finns lika många olika föräldrar. Det vi alltid tjatar om massor är ”attityden” eller det som SHN kallar för ”attityden av självklarhet”.

Det spelar ingen roll HUR rätt man följer boken om man inte har någon som helst attityd av självklarhet.


Som jag ser det så tillhandahåller SHN-kuren (AW) det förhållningssätt som i sin tur gör verktygen funktionsdugliga. Utan rätt förhållningssätt funkar inte verktygen. Med rätt förhållningssätt fungerar verktygen. Rik av erfarenhet så kan jag lugnt säga att så ÄR det! Det är känsla och attityd av självklarhet (förhållningssätt) som avgör hur man hanterar verktygen och hur kuren sedan i sin tur fungerar. Schema och verktyg utgör själva basen men det är förhållningssättet som får saker och ting att hända. Förhållningssättet är som bakpulvret i ett recept på sockerkaka! Utan bakpulver händer ingenting… Rik av erfarenhet där också… 

Varför jag lyckas få till det hela är inte för att jag är så jäkla bra på att ramsa i olika tonarter eller på ”rätt” ställe eller håller på schemat till 100%. Nej – det handlar om att jag har en övergripande tro på mig själv, barnet, situationen och på sömnens betydelse för en bra förälder/barn-relation. Ja, hela familjerelationen. Alla behöver vi sömn för att fungera och kunna tänka/agera på ett vinnande sätt i vardagen. En god sömn är språngbrädan till att kunna se allt det som finns där ute som är meningen med Livet! Hjärnan behöver vila för att kunna ta in information. För säg mig den som kan släppa tanken på sömn när någon i familjen har sömnproblem… Alla vet hur dessa grubblerier mörklägger vardagen för de som befinner sig i situationen. Ja, det är bara att läsa på diverse forum där sömnbekymmer och dess hantering eller hopplöshet upptar SÅ mycket tid av ältande fram och tillbaka. Man vill ha en lösning men ser inte skogen för alla träden. Det är bara man själv som har förmågan att genom kunskap förändra en situation där barnet/föräldern (=sammanhanget) inte får den sömn det behöver. Inget av vad AW, jag eller vem som helst annan person än man själv säger kan förändra någons situation. Tänk vilken TILLGÅNG det är! Man har ju det hela i sig och är således inte beroende av omgivningen eller experter för att förändra en situation! KAN SJÄLV – ett begrepp som varje 2-åring ger som budskap till omvärlden. Den känslan av egen förmåga tappar vi dock på vägen… Men med medvetenhet kan vi plocka upp den! Och nu vet du! 

Mitt sätt att se på sömn som en grund för känsla av hanterbarhet och glädje i vardagen bidrar till att förhållningssättet jag har är likställt AW:s. Det innebär dock inte att jag ”gör som AW gör”. Jag är övertygad om att om Anna och jag skulle kura samma barn samtidigt så skulle vertygtsanvändandet vara olika. Både gällande tidpunkt för ingripande och sättet i själva verktygandet. Helt säkert! Men förhållningssättet skulle vara det samma och därför skulle vi lyckas lika väl båda två. Helt säkert det också!

Av den anledningen så är det ju alldeles självklart att man ska ”modifiera” eller ”köra en egen variant”. En del vill slå på stora trumman och säga att ”jo, jag körde en egen variant” eller ”ja, jag kan ju inte hålla med om ALLT…” Då vill jag fråga mig hur det annars skulle gå till?! Något annat än att ”köra egna varianter” är otänkbart i min värld! Det kan enligt mitt sätt att se det inte bli på annat sätt – vi är inte alla AW eller Mammut som tur är (….och inte ens vi är oss själva alla dagar ) utan alla är ju sina egna personer. Vad SHN-kuren bygger på är att vi alla är olika – men mer lika än olika. Det är likheterna man tar fasta på när det gäller att förstå varandra i mellanmänskliga relationer. Som i Barnaboken och SHN-kuren t ex. Man ska ta in kunskapen som på olika sätt förmedlas och införliva den i sig själv – då blir kunskapen till egen visdom! Då blir förhållningssättet också rätt och man lyckas med att hjälpa sitt barn att sova skönt om natten. På sitt alldeles egna sätt med det alldeles unika barnet. En unik situation byggd på de mellanmänskliga likheter som vi inte får förbise i jakten på det unika hos alla. Den jakten gör oss oförmögna att se att vi har en påverkan och en möjlighet till förändring som gynnar sammanhanget familjen. Många som ”går in i väggen” lever med just den känslan. Den är tärande. Genom att istället bejaka och se till likheterna kan det unika hos varje individ frodas! 

Angående verktygen så är jag alldeles säker på att man kan få sitt barn att somna/somna om lugnt om man sjunger ”är du kär i mig ännu Klas-Göran” och hoppar 8 hoppsasteg baklänges med en röd och en grön gummistövel på fel fot ute på balkongen var 4:e minut – om man bara hade tilltro och ett vinnande samt självklart förhållningssätt till situationen, barnet och sig själv! Absolutamente!

Därför ska man vara så påläst att man kan ta kunskapen till sig och förankra i sin egen personlighet samt att våga agera som egen person i kurens alla moment – inte en kopia av AW eller Mammut. Ni vet hur det är med dåliga kopior… Om jag kan, så kan jag lova att alla andra också kan – jag är bara en Mammut bland alla andra….