Syskon – några råd i vardagen

Månadens krönika april 2008. Syskon – några råd i vardagen Att ge sitt barn ett syskon är att ge det en vän. Det är en kärleksgärning.Det första barnet berikas av kärlek till fler.Hur syskon lever tillsammans inom den första ”flocken”, det första lilla samhället, är om inte avgörande så mönsterbildande för samlevnaden i den egna, […]

Syskon – några råd i vardagen Läs mer »